Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων και Σχεδιασμός χρηστικών αντικειμένων

                                                                                                                    

Μελέτη
Σχεδιασμός
Κατασκευή                                                                                                                            

                                 

Διαμόρφωση ή ανακαίνιση oικιών και επαγγελματικών χώρων

Σχεδιασμός και κατασκευή Εκθεσιακών Περιπτέρων

Διακόσμηση Βιτρινών

Κατασκευή διακοσμητικών και χρηστικών αντικειμένων

Εξειδικευμένες και απλές ξυλουργικές κατασκευές                    

Οργάνωση και διακόσμηση εκδηλώσεων ( γάμων, βαφτίσεων) και εξοπλισμός ηχητικών καλύψεων